Dom

Przebieg procesu budowlanego

Na drodze do budowy wymarzonego domu lub zrealizowania zadania inwestycyjnego spotkamy szereg warunków do spełnienia jako inwestor. Prawo budowlane nakłada na nas szereg obowiązków. Od pomysłu, poprzez pierwsze wbicie łopaty w ziemię, wmurowanie pierwszej cegły, aż do  zakończenia budowy należy przeprowadzić szereg procedur urzędowych. Kiedy otrzymujemy prawomocne pozwolenie na budowę zdajemy sobie wtedy sprawę jak dużo pracy kosztowało jego uzyskanie. Do tego czasu jednak czeka nas cała lista formalności. I tak w kolejności musimy pozyskać po kolei następujące dokumenty:

 1. W wydziale geodezji i katastru starostwa powiatowego należy pozyskać kopię mapy zasadniczej najlepiej w skali 1:500, na której odręcznie naniesiemy koncepcję naszego zamierzenia budowlanego.
 2. Posiadając kopię mapy zasadniczej z naniesionym planem inwestycji należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia u gestorów mediów: energia elektryczna, woda i kanalizacja, gaz, ciepło z sieci miejskiej.
 3. Jeżeli dla obszaru, w którym planujemy inwestycję obowiązuje Plan Miejscowy pozyskujemy wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli gmina nie uchwaliła Planu Miejscowego należy złożyć wniosek o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy zwanej popularnie WZ. Do jej otrzymania potrzebne będą dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 oraz opis niemierzonej inwestycji. Decyzja będzie ważna po uprawomocnieniu.
 4. W trakcie trwania procedur możemy pozyskać mapę do celów projektowych.
 5. Mając już zebrane wszystkie dokumenty możemy w starostwie powiatowym złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego. Urząd rozpatruje wniosek w terminie określonym ustawą Prawo Budowlane. Decyzja po wydaniu będzie ważna dopiero po uprawomocnieniu.
 6. Przed rozpoczęciem robót należy w starostwie uzyskać Dziennik Budowy oraz zatrudnić Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 7. Aby rozpocząć budowę domu, budowę należy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyć zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
 8. W trakcie budowy zmuszeni będziemy do przeprowadzenia trudnych procedur z gestorami mediów w celu przyłączenia budynku do sieci energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej.
 9. Po zakończeniu budowy na warunkach określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanowi zakończenie budowy w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane.

 

W kolejnych opracowaniach ukażą się artykuły zawierające w treści:

 • elewacje domów jednorodzinnych i ocieplenia domów – porady eksperta
 • docieplenia budynków i docieplanie budynków, czyli jak zatrzymać ciepło w naszym domu
 • więźba dachowa – podstawowe informacje o jakich musisz wiedzieć
 • budowa domów –  budowa domu to wymagający projekt, przekażemy kilka ważnych wskazówek
 • malowanie elewacji – na co zwrócić uwagę, z jakich farb korzystać
 • izolacje przeciwwodne i izolacje przeciwwilgociowe – w szczególności na tarasach i balkonach
 • konstrukcje budowlane, konstrukcje żelbetowe i projektowanie konstrukcji – kompleksowe porady w kilku częściach
 • kierownik budowy – kto to taki, jakie ma uprawnienia i obowiązki
 • inspektor nadzoru budowlanego – kto to taki, jakie ma uprawnienia i obowiązki
 • przeglądy budynków i przeglądy budowlane – po robić przeglądy i co podlega takim przeglądom w danym czasie

Zapraszamy do lektury naszego poradnika. Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Kontakt bezpośredni:

tel. kom. +48 696 946 186
e-mail: adamregula@wp.pl

 

Comments for this post are closed.