ARPRO to firma z wieloletnim doświadczeniem. Budownictwo jest dla nas codziennym zajęciem – jest naszą pasją. Tworzymy poprzez projektowanie i budowanie. Realizujemy wymarzone domy i konieczne inwestycje.

Zajmujemy się budownictwem w zakresie pełnej obsługi inwestycji budowlanych obiektów kubaturowych i inżynieryjnych. Mamy za sobą szereg realizacji budowli przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych jako jednostka projektowa oraz generalny wykonawca lub podwykonawca. Nasza działalność obejmuje:

  • projektowanie konstrukcji obiektów budowlanych,
  • generalne wykonawstwo obiektów budowlanych oraz robót branży konstrukcyjnej,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego (inżynier kontraktu),
  • wykonywanie funkcji w zakresie obowiązków Kierownik Budowy i/lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
  • wykonywanie opinii technicznych i ekspertyz stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej – zmniejszenia zużycia stali i betonu w konstrukcjach żelbetowych i w konstrukcjach stalowych,
  • kontrole - przeglądy budynków, przeglądy okresowe obiektów budowlanych.

 

Przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych szczególny nacisk kładziemy na jakość, ekonomię i ochronę środowiska, mając na względzie zasady zrównoważonego rozwoju w perspektywie zarówno wieloletniej, obejmującej przyrodę oraz funkcjonalność i przydatność obiektu budowlanego, a także bieżącej, w tym uzasadniającej celowość i opłacalność zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

Kontakt bezpośredni:

tel. kom. +48 696 946 186
e-mail: adamregula@wp.pl