Naszą ofertą obejmujemy pełną obsługę inwestycji budowlanych.

Dysponujemy kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia do wymaganej specjalności.

W ramach obsługi inwestycji świadczymy usługi:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
 • przeglądy okresowe obiektów budowlanych;
 • projektowanie obiektów budowlanych;
 • ekspertyzy i opinie techniczne;
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • kosztorysowanie;
 • weryfikacja projektów budowlanych;
 • kontrola jakości robót budowlanych.

 

Przykładowe realizacje z naszym udziałem:

 • Inspektor Nadzoru – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2016],
 • Inspektor Nadzoru – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2016],
 • Inspektor Nadzoru – remont pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Książkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej [2016],
 • Inspektor Nadzoru – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann przy ul. ZWM 10 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2016],
 • Inspektor Nadzoru – przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 385 przy ul. ZWM 10 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2016],
 • Inspektor Nadzoru – wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 95 im. I. J. Paderewskiego przy ul. Lokajskiego 3 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2016],
 • Inspektor Nadzoru – przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 283 przy ul. Puszczyka 6 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2015/2016],
 • Inspektor Nadzoru – przebudowa i rozbudowa budynku CIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warchałowskiego 4 dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów [2015],
 • Inspektor Nadzoru – remont schodów, balustrad i wejść do budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Książkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej [2015],
 • Inspektor Nadzoru – budowa zejść do piwnic budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej [2015],
 • Inspektor Nadzoru – ocieplenie ścian, remont loggii, wzmocnienie mocowania ścian osłonowych, wysunięcie gzymsu oraz montaż daszków nad wysuniętymi loggiami budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Marzanny dla Wspólnoty Mieszkaniowej [2015],
 • Inspektor Nadzoru – remont świetlic wiejskich na terenie gminy Czerwonka, pow. Maków Mazowiecki dla Urzędu Gminy Czerwonka [2015],
 • Inspektor Nadzoru – remont elewacji budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Aluzyjnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej [2015],
 • Inspektor Nadzoru – remont pokrycia dachu na budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Książkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej [2014],
 • Inspektor Nadzoru – budowa budynku magazynowo – biurowego w Markach przy ul. Piłsudskiego dla Komandor Warszawa S.A. [od 2013],

 

Kontakt bezpośredni:

tel. kom. +48 696 946 186
e-mail: adamregula@wp.pl